sprzątanie bloków
Złóż zapytanie

Sprzątanie osiedli prowadzimy w sposób kompleksowy.

W przypadku nowopowstałego budynku lub po pracach remontowych oferujemy doprowadzenie do użyteczności bloku poprzez doczyszczanie całego bloku wraz z terenem zewnętrznym na którym uprzątamy pozostałości budowlane w celu obsadzenia krzewów, wysiania trawy itp. W przypadku osiedli już istniejących, przed podjęciem stałej współpracy oferujemy gruntowne sprzątanie a następnie kompleksową obsługę obiektów przez nasz serwis sprzątający.
 

Sprzątanie wewnątrz budynku

Zakres prac:
 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)
 • mycie balustrad
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej
 • mycie bram wejściowych
 • czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych
 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • współpraca z partnerami w ramach deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji budynku
 

 

Sprzątanie terenów zewnętrznych

Zakres prac:
 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw
 • pielęgnacja zieleni: koszenie trawnika, wywóz skoszonej trawy, podlewanie zieleni
 • zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci
 • w okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych oraz posypywanie ich piaskiem
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów komunikacyjnych, kratek ściekowych
Złóż zapytanie
 • STRABAG
  Parys
  Biedronka
  Lubella
  C.M. Luxmed
 • MEDICOVER
  Tesco
  Stokrotka
  UPS
  ACS Słuchmed Sp. z o.o.
 • Budimex
  Aliplast
  Thermo King
  Warbud
Dotacje UE

Polecamy produkty do dezynfekcji: